Hirdetmények

Az Alapítvány működésének, a szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságáról a honlapján (www.refszemeretelep.hu/alapitvany) történő közzététel útján gondoskodik.

2017. év

2017. szeptember 25.

2/2017. (IX.25.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium a jelenlévők egyhangú szavazatával elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 600.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag a templomépítés céljára használhatja fel. A támogatási összeg ezen célnak megfelelő felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

3/2017. (IX.25.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 50.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag az Őrbottyáni Juhász Zsófia egészségügyi gyermekotthon gondozottjai javára használhatja fel. A támogatás összegének ezen célnak megfelelő felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

4/2017. (IX.25.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 80.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag az gyermekek és idősek karácsonyának költségeinek fedezésére. A támogatás összegének ezen célnak megfelelő megosztásáról, felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

2017. május 31.

A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter a NAV által továbbított 15KOZ jelű közleményeket 2017. június 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján legalább egy évig ingyenesen közzéteszi. Alapítványunknak, mivel rendelkezünk saját honlappal, a közleményt e felületen is el kell helyeznünk a felhasználást követő év május 31. napjáig, vagyis 2017. május 31. napjáig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatjuk el.

E közleményt, amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek átutalt összeg (továbbiakban: szja 1 %-os összeg) felhasználásáról szóló közlemény, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználását szabályozó 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján a 4. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozóan kell kitöltenie.

A közlemény itt tekinthető meg.

2017. április 28.

1/2017. (IV. 28.) számú Kuratóriumi határozat

A 2014. augusztus 14-től hatályos alapító okirat VI. fejezete A. részének 15., valamint a VI. fejezet B. részének 6. pontja alapján az Alapítvány 2016. évi beszámolóját és mérlegét, valamint a közhasznúsági mellékletet az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyólag elfogadta.

2017. március 6.

Szemeretelepi Református Gyülekezet beszámolója a 2016. évi támogatások felhasználásáról

A Szemeretelepi Református Gyülekezet lelkipásztora és gondnoka részletes írásos beszámolót készített a 2015. évben az Alapítványtól kapott támogatások felhasználásáról.

A beszámoló itt tekinthető meg.

 

2016. év

2016. november 23.

5/2016. (IV. 28.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 80.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag az gyermekek és idősek karácsonyának költségeinek fedezésére. A támogatás összegének ezen célnak megfelelő megosztásáról, felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

4/2016. (IV. 28.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 50.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag az Őrbottyáni Juhász Zsófia egészségügyi gyermekotthon gondozottjai javára használhatja fel. A támogatás összegének ezen célnak megfelelő felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

3/2016. (IV. 28.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium a jelenlévők egyhangú szavazatával elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 1.000.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag a templomépítés céljára használhatja fel. A támogatási összeg ezen célnak megfelelő felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

2016. április 28.

2/2016. (IV. 28.) számú Kuratóriumi határozat

A 2014. augusztus 14-től hatályos alapító okirat VI. fejezete A. részének 15., valamint a VI. fejezet B. részének 6. pontja alapján az Alapítvány 2015. évi beszámolóját és mérlegét, valamint a közhasznúsági mellékletet az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyólag elfogadta.

2016. március 31.

1/2016. (III. 31.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium a jelenlévők egyhangú szavazatával elhatározza, hogy az Alapítvány a támogatási megállapodás új tervezetét elfogadja, valamint az alapítvány pénzforgalmi számlájáról a kötendő támogatási megállapodásban meghatározott feltételek alapján rendszeresen utal támogatást egy szociálisan rászoruló, felnőttgondozott diáklány részére.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium rendszeres szóbeli beszámolót és félévenként a tanulmányi szerződésnek megfelelő teljesítési követelmények igazolását kéri.

2016. március 16.

Szemeretelepi Református Gyülekezet beszámolója a 2015. évi támogatások felhasználásáról

A Szemeretelepi Református Gyülekezet lelkipásztora és gondnoka részletes írásos beszámolót készített a 2015. évben az Alapítványtól kapott támogatások felhasználásáról.

A beszámoló itt tekinthető meg

 

2015. év

2015. szeptember 9.

1/2015. (IX. 09.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 1.500.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag a templomépítés céljára használhatja fel. A támogatás összegének ezen célnak megfelelő felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

2/2015. (IX. 09.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 40.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag az Őrbottyáni Juhász Zsófia egészségügyi gyermekotthon gondozottjai javára használhatja fel. A támogatás összegének ezen célnak megfelelő felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

3/2015. (IX. 09.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról 60.000,-Ft-ot a Szemeretelepi Református Egyházközség számlájára átutal. A támogatást az Egyházközség kizárólag az gyermekek és idősek karácsonyának költségeinek fedezésére. A támogatás összegének ezen célnak megfelelő megosztásáról, felhasználásáról, időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől rövid beszámolót kér.

4/2015. (IX. 09.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénzforgalmi számlájáról a kötendő tanulmányi szerződésben meghatározott feltételek alapján rendszeresen utal ösztöndíjt egy szociálisan rászorúló, felnőttgondozott diáklány részére.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium rendszeres szóbeli beszámolót és szemeszterenként a tanulmányi szerződésnek megfelelő teljesítési követelmények igazolását kéri.

5/2015. (IX. 09.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elhatározza, hogy az Alapítvány az alapítvány pénztárából 100.000,-Ft támogatást nyújt a Szemeretelepi Református Egyházközség részére kizárólag a kárpátaljai Csetfalva református gyülekezet szociális támogatása céljára.

A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség vezetőségétől, a Csetfalvai Református Gyülekezet képviselőjétől kapott beszámoló alapján rövid beszámolót kér.

2015. április 24.

2015. április 24-i Kuratóriumi Határozat a 2014. évi beszámoló elfogadásáról

Az alapítvány alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az Alapítvány 2014. évi beszámolóját és mérlegét és a közhasznúsági mellékletet az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyólag elfogadta.

2015. március 16.

Szemeretelepi Református Gyülekezet beszámolója a 2014. évi támogatások felhasználásáról

A Szemeretelepi Református Gyülekezet lelkipásztora és gondnoka részletes írásos beszámolót készített a 2014. évben az Alapítványtól kapott támogatások felhasználásáról.

A beszámoló itt tekinthető meg.

 

2014. év

2014. december 1.

14/2014. (XII. 1.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott, hogy az alapítvány pénztárából 2014. Karácsonyát megelőzően 87.641,-Ft-ot az Alapítvány a Szemeretelepi Református Egyházközségnek adja át. A támogatást az Egyházközség kizárólag az Őrbottyáni Juhász Zsófia egészségügyi gyermekotthon, részben pedig a Pestszentlőrinci ÉNO fogyatékosok napközi otthona javára használhatja fel. A támogatás összegének az említett címzettek közötti felosztási arányáról, valamint a támogatás átadásának pontos időpontjáról és módjáról a Szemeretelepi Református Egyházközség lesz jogosult dönteni. A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség elnökségétől rövid beszámolót kér.

A fent nevezett támogatás gyülekezet számára történő átadására  2014. december 2-án került sor.

2014. szeptember 25.

11/2014. (IX. 25.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott, hogy az alapítvány pénztárából 2014. Karácsonyát megelőzően 87.641,-Ft kerül adományként felhasználásra részben az Őrbottyáni Juhász Zsófia egészségügyi gyermekotthon, részben pedig a Pestszentlőrinci ÉNO fogyatékosok napközi otthona javára. A támogatás összegének az említett címzettek közötti felosztási arányáról, valamint a támogatás átadásának pontos időpontjáról és módjáról dr. Kovács Miklós elnök és Kiss László lesz jogosult dönteni a Kuratórium előzetes tájékoztatását követően. A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az elnöktől rövid beszámolót kér.

6/2014. (IX. 25.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott,  hogy a 2013. évi (a 2012. év után 2013. évben befolyó) személyi jövedelemadó 1% -ával kapcsolatosan az Alapítvány részére történt felajánlásokból összegyűlt 495.359,-Ft-ot az Alapítvány a Szemeretelepi Református Egyházközségnek adja át. A támogatást az Egyházközség kizárólag a templomépítés céljaira használhatja fel. A támogatás felhasználásáról a Kuratórium az Egyházközség elnökségétől rövid beszámolót kér.

A fent nevezett támogatás gyülekezet számára történő átadására  2014. szeptember 30-án került sor.