Célok

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az alábbi közhasznú célok keretében a következő  tevékenységeket folytatja:

  1. A vallási és hitéleti célok területén.

1.1. A hitélet gyakorlás korszerű feltételeinek megteremtése.

1.2. A vallásgyakorláshoz kapcsolódó irodalom biztosítása, melyet a hívők vallásgyakorlásuk során használhatnak.

1.3. Az ifjúság részére hitük erősítését szolgáló könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése ingyenes használatra.

  1. Öregek és hátrányos helyzetűek megsegítése területén.

2.1. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Ezen belül az öregek otthoni ápolásának támogatása. Továbbá idősek, rászorultak szociális támogatása.

2.2. Gyermek- és ifjúságvédelem. Ezen belül rászoruló fiatalok tanulmányainak, pihenésének segítése.

2.3. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

  1. Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

3.1. Határon túl élő református magyarok hitélet-gyakorlásának támogatása.

3.2. Egyházi és magyar irodalmi művek adományozása.

3.3. A határon túlról hazalátogatni szándékozó, anyagilag rászoruló magyarok itt tartózkodásának támogatása.

  1. Anyagi hozzájárulás – lehetőség szerint – új templom építéséhez.

 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési és helyi önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem indít, nem támogatott és a jövőben sem támogat.

Az Alapítvány ezen célokra tekintettel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. §-ábanfoglaltak értelmében közhasznú alapítványnak minősül.

További információk (ide klikkelve a cégbírósági nyilvántartásban lévő nyilvános információk olvashatóak)