Történet

A Szemeretelepi Református Alapítvány 1998-ban alakult, az alapítók mindannyian a Szemeretelepi Református Egyházközség tagjai voltak és most is azok, ennek megfelelően az alapítvány kötődése a Szemeretelepi Református Egyházközséghez, az egyház diakóniai tevékenységéhez, a határon túli magyarok gondjaihoz, az ifjúság neveléséhez, a magyar történelmi hagyományokhoz mindenkor igen erős volt.

Az Alapítvány célja az idők folymán az volt, hogy vallási és hitéleti feladatot teljesítsen az öregeknek és a hátrányos helyzetű embereknek, a tanulmányokat folytató rászoruló fiataloknak – erejéhez mérten – szociális segítséget nyújtson, támogassa a határon túl élő magyarok református hitének megőrzését, oktatását. Az Alapítvány céljai között szerepelt új templom építésének támogatása is.

A Szemeretelepi Református Alapítvány alapító tagjainak kérésére, miután az előírt feltételeknek megfelelt, “kiemelten” közhasznú alapítványként került nyilvántartásba vételre.

A kezdeti időkben a minimális működési feltételek biztosításához, szerény irodai és kommunikációs befektetések mellett, a millecentenáriumi ünnepségek után erdélyi magyarok utaztatását, magyarországi programjainak szervezését és finanszírozását, fiatalok balatoni nyaraltatását támogatta.

Az Alapítvány rendszeresen támogatta határon túli, erdélyi, vajdasági fiatalok magyarországi tanulását.

Az Alapítvány támogatta határon túli magyarok utazását és programjait illetve részvételét a Református Világtalálkozón.

Az Alapítvány támogatta hazai ifjúság csoportos nyaraltatását, nyári angol nyelvű táborokat, szükség estén egyéni segélyezését.

Az Alapítvány anyagi segítséget nyújtott az egyházközség időseinek és gyermekeinek karácsonyi megajándékozásához.

Az Alapítvány rendszeres anyagi támogatást nyújt az egyházközségen keresztül az az Őrbottyáni ifjúsági fogyatékos otthonnak, a Pestszentlőrinci fogyatékosok napközi otthonának, szükség szerint hajléktalanoknak, szűkölködőknek.

Az Alapítvány legnagyobb összegű támogatását az új Szemeretelepi Református Templom és Urnatemető építéséhez nyújtotta. A templom, amely oktatási és kulturális események színhelye is, 2014 februárjában kapta meg a végleges használatbavételi engedélyt. Az urnatemető építése még folyamatban van.